Концепція розвитку енергетики України 2016-2035

Річні витрати споживачів України на паливно-енергетичні ресурси у 2016 р. становили близько 15,5 млрд дол. (без ПДВ). При річному ВВП України в 93,3 млрд дол. (2016 р.) на них припало 17% від ВВП. Очевидно, в масштабах економіки енергоресурси є суттєвою статтею витрат споживачів. Так, показник ВВП на одиницю енергії (доларів США на кілограм нафтового еквівалента) в Україні становить 3,354 дол./кг н.е., в розвинених країнах (за класифікацією Світового банку) — 9,138 дол., а для всієї світової економіки — 7,904 дол./кг н.е.

Чи можна змінити ситуацію на краще? Звісно, потрібно підвищити ефективність використання енергії, знизити втрати і в такий спосіб збільшити частку інших секторів економіки.

Нинішня ситуація з високою часткою витрат на енергоресурси зумовлена низкою чинників, серед яких основними є такі:

  • неефективна і застаріла структура енергосектора;
  • високий ступінь зносу і технологічного старіння матеріально-технічної бази;
  • від самого початку висока вартість енергоресурсів у ряді випадків необґрунтовано завищена;
  • неефективне кінцеве споживання енергії.

Зниження витрат на енергоресурси передусім залежить від ефективності енергосектора, моделі тарифоутворення та об'єктивної оплати за реально спожитий обсяг енергоресурсів (облік і регулювання споживання).

 

 

Коментарі